Aktualności

Zajęcia wyrównawcze dla poszczególnych grup wiekowych

?‍♀️Jedną z form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, podczas których uczniowie pracują w małych grupach nad wyrównaniem braków edukacyjnych.
?‍♀️Celem zajęć wyrównawczych jest wspieranie uczniów mających trudności w nauce – w spełnianiu wymagań edukacyjnych, które wynikają z realizowanej podstawy programowej. Są to w założeniu zajęcia dla uczniów, którzy są w normie intelektualnej, ale z różnych, nieznanych przyczyn nie radzą sobie w zadowalający sposób z opanowaniem wymaganych wiadomości i umiejętności.
?‍♀️Główne cele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych to pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego, usprawnianie oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole, zapewnienie warunków do odnoszenia sukcesów każdemu z uczniów oraz stworzenie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery na zajęciach. Cele te dotyczą wszystkich uczestników zajęć. Ich realizowanie prowadzi do stymulacji rozwoju dziecka, korygowania zaburzonych funkcji, zapobiegania powstawaniu problemów emocjonalnych wynikających z nieradzenia sobie na co dzień na zajęciach, kształtowania samodzielności, rozbudzania zainteresowań i motywacji do nauki.
?‍♀️Cele operacyjne wynikają z indywidualnych potrzeb każdego dziecka i wskazują na konkretne obszary, nad którymi podejmowana jest praca. Również jej metody i formy są dobierane pod kątem potrzeb dzieci. Korzystamy częściej z rozwojowych metod problemowych niż z tych podających, co ma na celu angażowanie kursantów do myślenia poprzez działanie.
Zapraszamy do kontaktu: ? +48 607 385 776
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju

Dokumenty

Kontakt

+48 607 385 776
+48 533 847 239

Adres

Akademia Nauki Madison

ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa