Język polski dla obcokrajowców

Oferujemy kursy języka polskiego w szkole lub online. Każdy kurs języka polskiego w naszej szkole to praktyczna nauka mająca na celu przełamanie bariery w mówieniu i wyjaśnienie zawiłości polskiej gramatyki. Prowadzimy kursy języka polskiego przygotowujące do państwowych egzaminów (znajomość języka polskiego potwierdzana jest certyfikatem).

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców prowadzone przez naszych lektorów opierają się przede wszystkim na indywidualnym podejściu. Nie podążamy krok w krok za podręcznikiem, a wybieramy to, co dla ciebie najważniejsze, dostosowane do twoich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo wzbogacamy lekcje o własne materiały (przygotowane przez lektorów i artystów plastyków), które sprawią, że jeszcze bardziej zainteresujesz się językiem polskim i kulturą.

Chcesz sprawdzić nasze metody nauczania?

Jedną z pozycji w naszej ofercie jest intensywny, 3 - miesięczny kurs języka polskiego dla obcokrajowców.
Specjalizujemy się w uczeniu “od podstaw” lub dla chętnych od danego poziomu zaawansowania. Kurs od podstaw ma na celu skuteczne wprowadzenie do nowego języka, podstaw gramatyki, ale przede wszystkim języka mówionego i użytkowego.

Syllabus kursu obejmuje m.in.:

 • alfabet języka polskiego, poprawne literowanie
 • zasady posługiwania się trzema czasami (teraźniejszość, przeszłość, przyszłość) i inne podstawy gramatyki
 • informacja o sobie
 • zwroty i słowa niezbędne w różnych sytuacjach życia codziennego: w sklepie, na ulicy, w urzędzie, u doktora, w restauracji, w hotelu
 • terminologia środowiska pracy ( z dodatkowym słownictwem dla wskazanych przez kursantów branż)
 • kultura i obyczaje polskie

Kurs ma charakter konwersacyjny z elementami gramatyki i podstaw języka pisanego. Podczas zajęć lektor stymuluje kursantów do ciągłego posługiwania się z nowo poznanymi zwrotami i słowami poprzez powtarzanie, krótkie dialogi, symulacje danych sytuacji.

Opis kursu:

 • Czas realizacji kursu: 3 miesiące od daty zgłoszenia
 • Liczba jednostek dydaktycznych: 72 (1 jednostka/godzina dydaktyczna = 45 minut) – 12 tygodni po 6 jednostek dydaktycznych na tydzień
 • Plan realizacji zajęć: 2-3 jednostki dydaktyczne dziennie realizowane przez 12 tygodni
 • Cena kursu dla jednego uczestnika w grupie 10–15 osobowej to 864 PLN
Cena obejmuje:
 • zajęcia kursowe,
 • dodatkowe materiały dydaktyczne,
 • świadectwo potwierdzające ukończenie kursu,
 • wewnętrzny test poziomujący na poziomie A1,
 • indywidualne konsultacje z nauczycielem prowadzącym,
 • indywidualne konsultacje z nauczycielem w trakcie trwania kursu.

Kurs obejmuje realizację jednego pełnego poziomu zaawansowania (w ESOKJ). Uczestnicy rozpoczynający kurs, których poziom określony został na podstawie deklaracji własnej jako A0 (nauka od podstaw), ukończą go na poziomie A1.

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju

Dokumenty

Kontakt

+48 607 385 776
+48 533 847 239

Adres

Akademia Nauki Madison

ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa