Przyroda

Zajęcia przyrodniczo-eksperymentalne dedykowane są uczniom chcącym poszerzyć swoją wiedzę o świecie, człowieku, przyrodzie. Aby nauka była skuteczna, a przede wszystkim ciekawa dla ucznia, zajęcia będą miały charakter obserwacyjny i doświadczalny. Zawarte w programie treści dotyczą zagadnień z zakresu chemii, fizyki i biologii, które są trudne, często abstrakcyjne, a nomenklatura z zakresu substancji, zjawisk oraz przemian sprawia, że wydają się one jeszcze bardziej skomplikowane. Naszym zadaniem jest przekazać tę wiedzę w sposób łatwy i przyswajalny by dla uczniów była fascynująca i stymulująca do logicznego myślenia. Podczas zajęć uczniowie samodzielnie pod okiem instruktora wykonują proste doświadczenia, określają ich wyniki i formułują wnioski. Zależy nam, by angażować dzieci i młodzież w proces poznawczy, co ułatwi zrozumienie i zapamiętanie zagadnień.

Takie zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżą dzieciom proste metody badawcze, zapoznają je „od kuchni” z podstawami biologii, fizyki i chemii, a także wyposażą w umiejętności, które pozwolą im lepiej rozumieć wiedzę przekazywaną w szkole.

Zasadniczo program zajęć z przyrody jest zgodny z materiałem programowym z przyrody klas szkoły podstawowej, ale przedstawia go w sposób szerszy, problemowy i nastawiony jest na działania praktyczne.

Metody, które wykorzystujemy na zajęciach to:

  1. Badawcze - eksperyment i doświadczenie, modelowanie, konstruowanie, pomiar z obliczeniem, zakładanie hodowli,
  2. Ćwiczeniowe - wykonywanie, analizowanie i interpretowanie rysunków, schematów, wykresów, tabel,
  3. Obserwacyjne - obserwacja okazów naturalnych przyrody ożywionej i nieożywionej, obserwacje terenowe, obserwacje zjawisk fizycznych oraz środków dydaktycznych typu preparaty trwałe i nietrwałe foliogramy,
  4. Słowne - burza mózgów, gry dydaktyczne, film edukacyjny, praca z publikacjami popularno-naukowymi.
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju

Dokumenty

Kontakt

+48 607 385 776
+48 533 847 239

Adres

Akademia Nauki Madison

ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa