Języki obce

Początkujący, średniozaawansowany oraz biegły to trzy podstawowe stopnie podziału znajomości języka obcego. Stopni języka jest jednak dużo więcej, a więc możliwości nauki również. Mając tego świadomość, ucząc, staramy się uniknąć powtarzania znanego już materiału. Przykładamy dużą wagę do dokładnego sprawdzenia umiejętności naszych kursantów przed rozpoczęciem nauki. Rzetelnie wykonany test pozwala nam zaproponować kurs odpowiedni do poziomu znajomości języka i posiadanych umiejętności.

Oferujemy semestralne i intensywne kursy języka obcego od poziomu A1 do C2. Cele i treści nauczania odpowiadają Europejskiemu Systemowi Kształcenia Językowego (ESOKJ). Na program dla dzieci i młodzieży szkolnej składają się zajęcia wynikające z podstawy programowej opracowanej przez MEN wspomagane autorskimi i innowacyjnymi metodami nauczania- przejmowanie przez uczniów inicjatywy (prezentacje, projekty, debaty), kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych, wspieranie wielojęzyczności i wielokulturowości, aktywizujące metody pracy z uczniem. Gwarantujemy szybkie postępy w nauce dzięki, własnym, wypracowanym metodom, nowoczesnemu podejściu do edukacji, ujednoliconemu systemowi nauczania wśród wszystkich naszych lektorów, jak również poziomem kursów dostosowanym do potrzeb indywidualnych.

Oferta dostępna dla języków: angielski, niemiecki, hiszpański

Dla maluchów

Naszą domeną w nauczaniu języków obcych maluszków już w wieku od 3 do 6 lat jest rozwijanie umiejętności komunikacji. Wiedzę językową wśród najmłodszej grupy naszych kursantów przekazujemy za pomocą m.in.:

 • skojarzeń,
 • autentycznych zagranicznych zabaw oraz gier ruchowych
 • gier planszowych
 • kart z obrazami
 • filmów, bajek i piosenek.

dzieciUczymy komunikacji przede wszystkim poprzez zachęcanie do wypowiadania całych zdań, zaczynając od mało skomplikowanych trójwyrazowych, które dla dzieci stanowią naturalny sposób komunikacji. Oznacza to, że zapominamy o nauczaniu poprzez pojedyncze wyrazy!

Nowy materiał, zarówno słówka jak i struktury gramatyczne, wprowadzamy w małych partiach, by móc go dokładnie wyćwiczyć. Przyjazna atmosfera zajęć, praca w małych grupkach, lekcje urozmaicone pracą z tablicą interaktywną, ciepli, cierpliwi i wyrozumiali lektorzy to idealne powody, dla których dzieci nie mogą doczekać się kolejnych zajęć i bardzo chętnie do nas wracają.

Na mini-realcje z naszych zajęć zapraszamy do galerii na facebooku.

Dla firm i instytucji

Akademia Nauki Madison opracowuje i prowadzi kursy odpowiadające specyficznym potrzebom pracowników państwa firmy. Szkolenia które oferujemy, oprócz terminologii pozwalającej na podniesienie jakości współpracy z partnerem zagranicznym, rozwijają ogólne umiejętności językowe potrzebne w codziennej rozmowie. Oferujemy Państwu zajęcia indywidualne lub w zespole. Zajęcia indywidualne zalecane są, gdy kursant odbiega poziomem od grupy lub ma szczególne potrzeby językowe. Mała grupa uczących się osób pozwala na efektywne prowadzenie zajęć i indywidualne podejście do każdego kursanta.

Program szkolenia ściśle dopasowany do potrzeb danej grupy kursantów, kładzie nacisk na aspekty językowe niezbędne w codziennej komunikacji. Organizujemy szkolenia specjalistyczne w dowolnej branży np. prawniczej, medycznej czy biznesowej. Doskonalimy umiejętności komunikacji na płaszczyźnie profesjonalnej:

 • umiejętności komunikacyjne: rozmowy telefoniczne, przyjmowanie i zostawianie wiadomości przez telefon, podawanie instrukcji, efektywne prezentacje, negocjowanie umów,
 • sporządzania korespondencji formalnej: list formalny, raport, e-mail, memorandum - CV, podania o pracę, listy motywacyjne, reklamacje, skargi.

Tematyka zajęć na przykład w branży biznesowej może obejmować język specjalistyczny z szeroko pojętego biznesu: import, eksport, marketing i reklama, konkurencja i opracowanie produktu, sprzedaż i negocjacje, badania rynku.

Forma szkolenia bazuje na intensywnej i interaktywnej pracy z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy w grupach. Nacisk kładziemy na umiejętność prowadzenia dyskusji, zadawania złożonych pytań i udzielania rozbudowanych odpowiedzi. Forma szkolenia polega na odgrywaniu ról, case study (analizie sytuacji), grach symulacyjnych, słuchaniu i dyskusji na temat prezentowanych materiałów multimedialnych. Jednym ze sposobów przyswajania nowego specjalistycznego słownictwa jest praktyczne używanie go w odpowiednim kontekście i sytuacji. Dzięki takiej formie szkolenia Państwa pracownik będzie miał kontakt z żywym językiem, którym operuje się za granicą.

Program kursu jest dopasowany do potrzeb danej grupy pracowników i może być zarazem kursem przygotowawczym do powszechnie rozpoznawalnych egzaminów językowych takich jak np. FCE, CAE, PTE lub KET – Key English Test, PET – Preliminary English Test, Zertifikat Deutsch, czy też Zentrale Mittelstufeprüfung.

firmyDo tej pory efektywnie współpracowaliśmy m.in. z: Urzędem Statystycznym w Krakowie (oddział w Limanowej), Starostwem Powiatowym w Limanowej, Przedsiębiorstwem Coca-Cola Tylicz.

Częstotliwość spotkań oraz ich długość jest dostosowana do potrzeb firmy.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie Akademii Nauki Madison potwierdzające uczestnictwo w zajęciach wraz z opisem osiągnięć i sugestiami dotyczącymi dalszej nauki.

Zapraszamy na zajęcia do nas lub u państwa w firmie.

Dla osób wyjeżdżających za granicę

Jest to cykl specjalnie opracowanych lekcji języka obcego, które pomogą nabrać swobody komunikacyjnej i pewności siebie. Uczymy metodą Callana polegającą na powtarzaniu całych zdań, co pomaga uzyskać szybki efekt w nauce konwersacji w języku obcym. Program zajęć obejmuje naukę:

wyjazd
 • przydatnych zwrotów i wyrażeń w życiu codziennym, uwzględniając zaznajomienie z 'żywym językiem' (poznanie wyrażeń potocznych),
 • słownictwa specjalistycznego odpowiedniego do branży, w której będzie podejmowana praca,
 • podstawowych czasów przeszłych, przyszłych i teraźniejszych w praktyce bez zbędnych reguł i szczegółów gramatyki języka obcego,
 • zdobywania potrzebnych informacji i udzielania informacji o sobie (np. w rozmowie o pracę, u lekarza, w urzędzie).

Czas trwania intensywnego kursu oraz harmonogram ustalany jest indywidualnie z kursantem. Zazwyczaj zajęcia dla te odbywają się w trybie indywidualnym lub w małej grupie.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie Akademii Nauki Madison potwierdzające uczestnictwo w zajęciach wraz z opisem osiągnięć i sugestiami dotyczącymi dalszej nauki.

Dla uczniów szkoły podstawowej

Pracując w branży edukacyjnej od ponad dekady, skromnie, ale śmiało możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces w nauczaniu języków obcych dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasze metody są zweryfikowane, a wyniki w nauce i osiągnięcia językowe szkolne i pozaszkolne naszych kursantów są dowodem na to, iż uczymy skutecznie. Wśród naszej młodzieży mamy i mieliśmy finalistów małopolskiego konkursu języka angielskiego, dwuboju językowego, konkursów powiatowych, stypendystów zagranicznych, studiujących w języku angielskim, a także maturzystów i gimnazjalistów, którzy znaleźli się wśród czołówki uczniów w województwie zdających przedmiotowe egzaminy.

szkola podstawowaWiemy jak uczyć, by nauka przynosiła szybkie ale i długotrwałe efekty. Należy jednak pamiętać, że nauka języka to proces długotrwały i rok nauki to jedynie wstęp do obcowania z nowym językiem!

Uczymy tak, by przygoda z językiem sprawiała satysfakcję i była przyjemnym obowiązkiem. Swój autorski program i metody nauczania zawdzięczamy dekadzie wspólnej pracy lektorów, z których każdy wniósł do naszej Akademii cenne pomysły i rozwiązania. Metody i wzorce te są czasem podpatrzone z innych krajów, a czasem są one własne, autorskie. Szkolimy się nawzajem, w ramach szkoleń wewnętrznych, by w ten sam, określony sposób uczyć języków obcych naszych podopiecznych. Niewielkie grupy pozwalają na możliwość aktywnej nauki każdego z uczestników, lepszy kontakt z prowadzącym zajęcia i lepszą kontrolę postępów w nauce każdego z kursantów.

W zakresie nauczania uczniów szkół podstawowych stawiamy na:

 • opanowanie materiału zgodnie z podstawą programową,
 • naukę praktycznego słownictwa o szerokim zakresie tematycznym,
 • ćwiczenie umiejętności płynnego czytania i poprawnej pisowni wyrazów angielskich,
 • nacisk na swobodne wypowiadanie się za pomocą pełnych zdań,
 • osłuchanie się z językiem angielskim 'mówionym',
 • wyrównanie zaległości z początkowych etapów nauczania.

Pogotowie maturalne

Oferujemy Państwu specjalnie opracowane kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego lub niemieckiego, które dotychczas zagwarantowały naszym kursantom stuprocentową zdawalność zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Zapraszamy licealistów i uczniów techników chcących poprawić swoje umiejętności językowe w zakresie słuchania, pisania, czytania ze zrozumieniem, a także konwersacji. W czasie trwania kursu regularnie przeprowadzamy próbne testy egzaminacyjne mające na celu monitorowanie na bieżąco postępów w nauce. Zapoznajemy z poszczególnymi częściami egzaminu pisemnego i ustnego na podstawie testów treningowych i uczymy różnych technik i strategii egzaminacyjnych.

liceumNasze kursy bazują na znakomitych repetytoriach i materiałach czołowych wydawnictw na rynku. Kurs można rozpocząć już w 1 lub 2 klasie szkoły ponadgimnazjalnej i przez ten czas stopniowo wypracowywać pożądany poziom znajomości języka. Dla uczniów klas maturalnych proponujemy przyspieszony kurs intensywny, który pozwoli na opanowanie gramatyki i słownictwa z każdego działu wchodzącego w zakres egzaminu maturalnego. Gwarantujemy Państwu nie tylko doskonały poziom nauczania poparty wspaniałymi wynikami, lecz również pozytywną i sprzyjającą nauce atmosferę w czasie trwania zajęć.

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju

Dokumenty

Kontakt

+48 607 385 776
+48 533 847 239

Adres

Akademia Nauki Madison

ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa