Aktualności

Wakacyjna Przygoda Dla Najmłodszych - Letnia Szkoła - “MadiSummer” Summer Camp 2022

W odpowiedzi na Wasze prośby oraz groźby mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do zapisów na nasze warsztaty i zajęcia kreatywne połączone z konstruktywną rozrywką  w najlepszych placówkach w obrębie województwa Małopolskiego w ramach wakacyjnej szkoły "MadiSumer"!

Znajdź swoją miejscowość, wybierz dogodny termin i zapisz swoją Pociechę już dziś!


⏩1 TYDZIEŃ: 27.06.2022 r. – 01.07.2022 r.
miejsce: Gmina Jodłownik
miejsce: Raciechowice

⏩2 TYDZIEŃ: 04.07.2022 r.- 08.07.2022 r.
miejsce: Limanowa
miejsce: Łukowica

⏩3 tydzień 11.07.2022 r. – 15.07.2022 r.
miejsce: Tymbark
miejsce: Słopnice

⏩4 tydzień 18.07.2022 r. – 22.07.2022 r.
miejsce: Kamienica
miejsce: Łącko:


?Przedział wiekowy dzieci: 5 - 12 lat.

*Jeśli interesują Cię również inne terminy zadzwoń do nas i zapytaj.
Bawimy się razem od poniedziałku do piątku w wyznaczonych w harmonogramach godzinach.

✅PROGRAM dla każdej z placówek znajdziesz w linku: https://madison.edu.pl/aktualnosci/279-wakacyjna-przygoda-dla-najmlodszych-letnia-szkola-madisummer-summer-camp-2024


Każdego dnia zapewniamy mnóstwo atrakcji, zabaw i zajęć kreatywnych.

Możesz również liczyć na:

✅opiekę profesjonalnych instruktorów i naukę z lektorami języka angielskiego
✅bogaty program zajęć oraz warsztatów
✅niezbędne materiały edukacyjne i plastyczne
✅codziennie wyżywienie zupa na obiad lub piknik w terenie, dodatkowo podwieczorek, a także woda bez limitu w trakcie zajęć

⏩CENA: 515zł
?PROMOCJA: Szybciej się decydujesz, więcej zyskujesz! Zapisz swoje Dziecko do 10 maja zapłać tylko 485zł za turnus

%Dodatkowe RABATY:
⏩5% przy zapisie rodzinnym (dla każdego dziecka)
⏩10% przy zapisie na dwa turnusy
⏩5% uczestnicy regularnych zajęć w Akademii Madison

*Zniżki nie łączą się

Zapisy dla naszych Klientów dostępne są w panelu Klienta

Zapisy dla Osób spoza szkoły dostępne są w linku: https://madison.edu.pl/formularz-zapisu-madisummer


*Szczegóły uzyskacie pod nr. tel. 533 847 239 oraz 607 385 776

 

 

 

 

REGULAMIN MADISUMMER
organizowanego przez Akademię Nauki Madison
I. ORGANIZACJA SZKOŁY LETNIEJ
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Madisummer 2022 organizowanym przez Akademię
Nauki Madison.
2. Zajęcia organizowane jest na terenie powiatu limanowskiego, sądeckiego i myślenickiego w formie
tygodniowych turnusów w godzinach:
7:30-16:30 – (4 turnusów w okresie: 27.06-22.07.2022 r.) w Gminie Jodłownik, w Raciechowicach, Tymbarku,
Kamienicy, Łukowicy, Słopnicach, Limanowej, Łącku.
3. Uczestnicy przyjmowani są do placówek od godziny 7:30.
4. Akademia Nauki Madison ponosi odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w czasie zajęć.
5. Zajęcia o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym oraz edukacyjnym odbywają się pod stałym nadzorem
wychowawców według opracowanego harmonogramu.
6. W zajęciach uczestniczą dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej.
7. W ramach Madisummer 2022 Uczestnicy mają zapewnione: obiad jednodaniowy i podwieczorek oraz wodę
bez limitu. (II śniadanie należy przynieść ze sobą, w zależności od tego co dziecko lubi jeść.)
8. Przestrzegamy zasad higieny oraz BHP.
9. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u Uczestnika zajęć rodzic/prawny
opiekun zobowiązany jest niezwłocznie.
10. Dzieci zobowiązane są do wykonywania poleceń wychowawców, a także do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, ładu i porządku. W przypadku niepodporządkowania się, Akademia Nauki Madison zastrzega
sobie prawo wypisania dziecka ze Szkoły Letniej. Niezdyscyplinowanie, samowolne oddalenie się od
wychowawców, niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje
a) następujące konsekwencje:
b) upomnienie przez wychowawcę,
c) zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,
d) powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o nagannym zachowaniu,
e) wykluczenie z zajęć bez możliwości zwrotu opłaty za dany tydzień.
11. Akademia Nauki Madison nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko w czasie zajęć
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci dokonane przez innych Uczestników.
12. Akademia Nauki Madison zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu Letniej Szkoły w przypadku
frekwencji niższej niż 20 osób.
13. Akademia Nauki Madison zastrzega sobie prawo do zmian w dziennych i tygodniowych programach zajęć,
które stanowią załącznik do Regulaminu.
II. CZAS TRWANIA
Zajęcia odbywają się w terminie:
I turnus od 27 czerwca do 1 lipca 2022 r., godzina 7:30-16:30 Gmina Jodłownik, Raciechowice,
II turnus od 4 lipca do 8 lipca 2022 r., godzina 7:30-16:30 Limanowa, Łukowica
III turnus od 11 lipca do 15 lipca 2022 r., godzina 7:30-16:30 Tymbark, Słopnice
IV turnus od 18 lipca do 22 lipca 2022 r., godzina 7:30-16:30 Kamienica, Łącko
III. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
1. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka pomiędzy miejscem
zamieszkania, a miejscem zajęć.
2. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom:
a) drugiego śniadania, ewentualnych przekąsek
b) stosownej do pogody odzieży
3. Przyprowadzanie dzieci powinno nastąpić w godzinach 7:30-8:00.
4. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 16:30.

 

5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przed upływem czasu określonego w pt. IV. 4, za każdą
następną rozpoczynającą się godzinę zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 30,00 zł brutto.
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do miejsca zamieszkania lub odbioru przez osobę inną niż
rodzic/opiekun prawny, należy wypełnić stosowne oświadczenie.
IV. WYTYCZNE SANITARNE
1. Na zajęcia będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez objawów żadnej choroby.
2. Sale w budynkach będą wietrzone co 1 godzinę.
V. ZAPISY NA SZKOŁĘ LETNIĄ
ZASADY ZAPISU
Zapisu można dokonać drogą elektroniczną od dnia 20 kwietnia do 31 maja 2022 r. na adres email:
, na stronie madison.edu.pl poprzez zakładkę “LATO 2022” lub osobiście w
biurze Akademii Nauki Madison (ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa).
VI. OPŁATY
Opłata od jednego Uczestnika wynosi:
485,00 zł do dnia 10 maja, od dnia 10 maja 515,00 zł.
Rodzice/opiekunowie prawni po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu Uczestnika do Szkoły Letniej
zobowiązani są do opłacenia zajęć w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku nie odnotowania wpłaty, rezerwacja
uczestnictwa w zajęciach zostanie anulowana.
VII. REZYGNACJA
1. Rezygnacja z zajęć może nastąpić w dowolnym momencie pod warunkiem zapewnienia innej osoby na
miejsce dziecka.
2. W przypadku odwołania Letniej Szkoły, opłata podlega zwrotowi

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju

Dokumenty

Kontakt

+48 607 385 776
+48 533 847 239

Adres

Akademia Nauki Madison

ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa